21η Ιουλίου η Παράδοση του 1ου Μαχητικού RAFALE στην Πολεμική μας Αεροπορία (video)

Την 21η Ιουλίου έχει προγραμματιστεί να παραδοθεί με Τιμές στην ΠΑ το 1ο Μαχητικό RAFALE ολοκληρωμένο εξοπλιστικά και βαμμένο με τα Εθνικά Χρώμα ,στη Βάση των RAFALE στη Γαλλία

Το συγκεκριμένο Μαχητικό θα περάσει στις τάξεις της ΠΑ προς το τέλος Ιουλίου. Μέχρι το τέλος του χρόνου θα παραλαμβάνεται 1 Μαχητικό Rafale το μήνα. Τα Μαχητικά θα παραμείνουν στη Γαλλία. Η άφιξή της 1ης 6αδας, στη χώρα μας, αναμένεται αρχές του 2022.

Αν και σύμφωνα με πληροφορίες γίνονται προσπάθειες να πετάξουν στην Παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου σχηματισμός 4 Μαχητικών με Έλληνες Χειριστές ,από τους 8 που ήδη εκπαιδεύονται στη Γαλλία

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More