“Ασφαλιστικά μέτρα, εις βάρος της Google”

Στη διεύθυνση της “google my maps”, στην Ελληνική γλώσσα, ο παραπάνω χάρτης, πέραν του ότι εμφανίζει το μισό Αιγαίο και τη μείζονα έκταση της Ανατολικής Μεσογείου ως Τουρκικά, δείχνει και μια περίκλειστη Κύπρο, με τη σημαία μάλιστα του ψευδοκράτους! Κάτι που πέραν, από τα της προσβολής συμβόλων και εξαφάνισης της Σημαίας της Κύπρου, απαιτεί την ανάγκη προσφυγής της Κύπρου, όσο και της Ελλάδας, εις βάρος της ίδιας μηχανής αναζήτησης, για την αποδοχή και αναπαραγωγή των παράνομων Τουρκικών χαρτογραφήσεων, ζητώντας με ασφαλιστικά μέτρα, την άμεση διαγραφή από τα αρχεία και τις προθήκες της. Η δε Τουρκία να πάψει να πανηγυρίζει για τις “ενέργειες” του Κέντρου Ναυτικών και Στρατηγικών Σπουδών του πανεπιστημίου Μπαχτσεσεχίρ της Κωνσταντινούπολης, με επικεφαλής το γνωστό από τη “γαλάζια πατρίδα”, Ναύαρχο ε. α. Cihat Yayci, θεωρώντας τες μάλιστα, και ως μεγάλη διεθνή επιτυχία!!

Δείτε τον Χάρτη “γαλάζιας πατρίδας

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More