“Νέα Βατράχια” για το Πολεμικό Ναυτικό-Βίντεο

Το ΠΝ έχει προκηρύξει πενήντα (50) θέσεις οπλιτών και εφέδρων στις Ομάδες Υποβρυχίων Καταστροφών (ΟΥΚ) του Πολεμικού Ναυτικού (ΠΝ) για ανακατάταξη ή επανακατάταξη αντίστοιχα για βραχεία περίοδο ενός (1) μέχρι τριών (3) ετών με δυνατότητα παράτασης εφάπαξ για τρία (3) επιπλέον έτη. Οι θέσεις αυτές έχουν εγκριθεί για το έτος 2020 .
Το μεγάλο πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί είναι η αύξηση του μέσου όρου ηλικίας και φαίνεται ότι σιγά, σιγά θα το πετύχουν στο ΠΝ.
Το βίντεο για τα “νέα βατράχια”. Πάρα πολλοί θέλουν να γίνουν , λίγοι το κατορθώνουν.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More