ΝΤΡΟΠΙΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ από το υποταγμένο στην ΕΛΙΤ Πατριαρχείο: “Μόνο οι εμβολιασμένοι στον Ναό της Αναστάσιος για να λάβουν το Άγιο Φως!”

Μετά το σοκ εξαιτίας της απόφασης της κυβέρνησης να καταργήσει την υποδοχή του Αγίου Φωτός με τιμές αρχηγού κράτους, ένα ακόμα «χτύπημα» για την Ορθοδοξία και των Χριστιανισμό.

Καθώς το Πατριαρχείο με ανακοίνωση του ενημερώνει πως μόνο οι εμβολιασμένοι κατά Covid-19 θα μπορούν να εισέλθουν στον Ναό της Αναστάσεως για να λάβουν το Άγιο Φως!

Η ανακοίνωση:

«Ἡ ἱστοσελίς τοῦ Πατριαρχείου ἀνακοινώνει ὅτι ὅσοι ἐκ τῶν τέκνων τοῦ Ἀραβοφώνου ποιμνίου αὐτοῦ ἐξ Ἱεροσολύμων καί τῶν κατεχομένων περιοχῶν, Ἱερεῖς, Ἐπίτροποι ἤ καί πιστοί, ἐπιθυμοῦν νά προσέλθουν εἰς τήν τελετήν τοῦ Ἁγίου Φωτός τό Μέγα Σάββατον, ὀφείλουν νά προσέλθουν τήν ἡμέραν ταύτην μεταξύ 9.00 καί 11.00 π.μ. ὥραν εἰς τήν Νέαν Πύλην καί ἐκεῖθεν παρά τῆς Ἀστυνομίας καί ἐκπροσώπων τοῦ Πατριαρχείου θά λάβουν τήν ἔγκρισιν νά εἰσέλθουν, οἱ μέν ἐμβολιασμένοι εἰς τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως, οἱ δέ μή ἐμβολιασμένοι νά μείνουν εἰς τό Κεντρικόν Μοναστήριον ἐπί τῶν δωμάτων τοῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης».

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More