Ώρα 02:00 νυχτερινή… Τα άρματα μάχης εξέρχονται από το Κέντρο Εκπαίδευσης Τεθωρακισμένων… Είναι 21η Απριλίου του Σωτήριο Έτους 1967

Λίγο νωρίτερα στις 01:45 της 21ης Απριλίου 1967… Προσέλευσις Συνταγματάρχου Γεωργίου Παπαδοπούλου, Συνταγματάρχου Νικολάου Μακαρέζου και Αντισυνταγματάρχου Μιχαήλ Ρουφογάλη, οι οποίοι και ενημερούνται επί της καταστάσεως της Μονάδος.

Στις 02:00 τα άρματα μάχης εξέρχονται του Κέντρου Εκπαίδευσης Τεθωρακισμένων…

Την ίδια ώρα… Ο Συνταγματάρχης Νικόλαος Μακαρέζος επιβαίνων μετά του Ιλάρχου Διοικητού του Σχηματισμού, επί του πρώτου άρματος κινείται προς Πεντάγωνον. Ο Συνταγματάρχης Ιωάννης Λαδάς, έχει ήδη διατάξει την κίνησιν κλιμακίων της ΕΣΑ (“Ελληνικής Στρατιωτικής Αστυνομίας”) προς σύλληψιν συγκεκριμένων πολιτικών και στρατιωτικών προσώπων. Βάσει του σχεδίου “ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ” εξέρχονται των στρατοπέδων όλαι αι μονάδαι του Λεκανοπεδίου Αττικής.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More