Παιδιά στρατιωτικών ΕΚΤΟΣ της κάλυψης εξόδων για σοβαρές χειρουργικές επεμβάσεις

Για μια ακόμη φορά αποδεικνύεται ότι “μέριμνα προσωπικού” στις ΕΔ υπάρχει μόνο στα λόγια. Στην πράξη δεν υπάρχει τίποτα.

Το μήνυμα που λάβαμε είναι μία ακόμη απόδειξη:

Πρόσφατα το υπουργείο υγείας με αριθμ. ΕΑΛΕ/ Γ.Π. 80157 τροποποίηση και αντικατάσταση της με αριθμ. Πρωτ. ΕΑΛΕ/Γ.Π.46846/19-06-2018 (Β’ 2315) κοινής υπουργικής απόφασης, δίνει την δυνατότητα σε ασφαλισμένους του ΕΟΠΠΥ που έχουν τέκνα που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα ακοής στα όρια της κώφωσης να χειρουργηθούν σε ιδιωτικές κλινικές για τοποθέτηση κοχλιακού εμφυτεύματος με κάλυψη του 100% της δαπάνης από την ασφάλειά τους (περί τα 28.000 € έκαστος). Η συμμετοχή του ασφαλισμένου περιορίζεται στην αμοιβή του ιατρού και στα νοσήλια. Με αποτέλεσμα να μπορούν να πραγματοποιήσουν τα αναγραφόμενα χειρουργεία και εν μέσω της πανδημίας covid-19, χωρίς αναβολές και χρόνιες καθυστερήσεις που παρατηρούνται στα δημόσια νοσοκομεία (3-4 έχουν την δυνατότητα σε όλη την Ελλάδα), κάτι πάρα πολύ σημαντικό, καθώς όσο πιο νωρίς σε ένα βρέφος (με απώλεια ακοής) τοποθετηθούν τα κοχλιακά εμφυτεύματα τόσες περισσότερες πιθανότητες υπάρχουν να αναπτύξει κανονική ομιλία και να ενταχθεί ως ίσο μέλος στην κοινωνία.
Ωστόσο στην παραπάνω τροποποίηση ΔΕΝ συμπεριλήφθηκαν οι ασφάλειες ΕΚΤΟΣ ΕΟΠΠΥ, όπως του στρατού. Αποτέλεσμα τα παιδιά στρατιωτικών που αντιμετωπίζουν τέτοιο είδος πρόβλημα να αδυνατούν, να πραγματοποιήσουν τις παραπάνω εγχειρήσεις σε ιδιωτικά νοσοκομεία, παρά μόνο στα δημόσια (Ν. Παπαγεωργίου, Ν. Αττικό). Τα 401 ΓΣΝ,424 ΣΝΕΝ, δεν πραγματοποιούν τέτοιου είδος εγχειρήσεις.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More