Παραμονές της Εθνικής μας γιορτής… το 1940… θεΐκά πέπλα σκεπάζουν την Αθήνα… Εμφάνιση σέλας στην πρωτεύουσα αναστατώνει τον πληθυσμό

Στις 24 Μαρτίου του 1940, παραμονή της Εθνικής μας Γιορτής και λίγους μήνες πριν την εμπλοκή της Πατρίδας μας στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, καταγράφεται αυθεντική μαρτυρία εμφάνισης σέλαος πάνω από την Αθήνα, όταν πολλοί Αθηναίοι υποστηρίζουν μεταξύ άλλων πως «θεϊκά πέπλα» σκεπάζουν την πόλη.

Η παρατήρηση του σέλαος από τον ελληνικό γεωγραφικό χώρο (γεωγραφικό πλάτος 35° βόρειο), υπήρξε ανέκαθεν πολύ σπάνια. Παρά ταύτα επίσημες καταγραφές της παρατήρησης του φαινομένου από Ελλάδα, στη σύγχρονη εποχή, είναι οι ακόλουθες:

Στις 25 Οκτωβρίου 1870 το Αστεροσκοπείο Αθηνών δέχθηκε τηλεγράφημα από τη Λευκάδα που έστειλε ο Π. Βατσαξής και ενημέρωνε σχετικά περιγράφοντας την παρατήρησή του χωρίς να κάνει μνεία στο σέλας ή να γνωρίζει για αυτό:

«Την 6ην και 55 ώραν εφάνη άνωθεν νεφών μεχρι αστερισμού Μεγάλης Άρκτου πύρινος λάμψις έχουσα κέντρον σώματι φωτεινόν μέχρι ορίζοντος…».

Στις 25 Ιανουαρίου 1938 παρατηρήθηκε σέλας στη περιοχή των Σπετσών.
Στις 24 Μαρτίου 1940 καταγράφτηκε αυθεντική μαρτυρία εμφάνισης σέλαος πάνω από την Αθήνα και που δημοσίευσε επίσημα το Εργαστήριο Αστρονομίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, όταν πολλοί Αθηναίοι υποστήριζαν μεταξύ άλλων πως «θεϊκά πέπλα» σκεπάζουν την Αθήνα. Κατά τον καθηγητή Κ. Μαλτέζο αυτή η εμφάνιση θεωρείται η μεγαλύτερη σε λαμπρότητα εμφάνιση του φαινομένου από το 1870 στον ελλαδικό χώρο.

Κατά τη μαγνητική καταιγίδα της 20ης Νοεμβρίου 2003, εμφανίστηκε σέλας στην Αθήνα, το οποίο και έχει φωτογραφηθεί. Την επόμενη μέρα αποτέλεσε πρωτοσέλιδο στις ανακοινώσεις της NOAA.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More