Στους 32χιλιάδες οι λαθρομετανάστες στα hotspot των Ε.Δ.

Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης συνδρομής και του κεντρικού συντονιστικού ρόλου που έχουν αναλάβει οι Ένοπλες Δυνάμεις (ΕΔ) για την εύρυθμη λειτουργία, τοπικά, των δομών φιλοξενίας προσφύγων, για την 22 Απριλίου 2021 διαμένουν σε 33 δομές διαχείρισης ΕΔ, 32.430 άτομα με δυνατότητα φιλοξενίας 41.366.

Οι δομές φιλοξενίας Σάμου, Ελαιώνα, Διαβατών και Αλεξάνδρειας έχουν υπεράριθμα άτομα σύμφωνα με την κατανομή που γίνεται από τους αρμόδιους φορείς.

Επίσης οι τρεις Κλάδοι των ΕΔ για την 22 Απριλίου 2021 ανέλαβαν το έργο της παροχής 11.416 μερίδων φαγητού, λαμβανομένου υπόψη ότι τμήμα αναγκών σίτισης στις δομές φιλοξενίας έχει αναληφθεί από έτερους φορείς με την καταβολή χρηματικού αντιτίμου.

Για την υγειονομική κάλυψη διατίθεται ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό από τους Κλάδους των ΕΔ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More