Στους 35χιλιάδες οι λαθρομετανάστες στα Hotspot των Ε.Δ.

Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης συνδρομής και του κεντρικού συντονιστικού ρόλου που έχουν αναλάβει οι Ένοπλες Δυνάμεις (ΕΔ) για την εύρυθμη λειτουργία, τοπικά, των δομών φιλοξενίας, σας γνωρίζεται ότι για την 25 Μαρτίου 2021 διαμένουν σε 33 δομές διαχείρισης ΕΔ, 35.383 άτομα
Οι δομές φιλοξενίας Σάμου, Χίου, Κατσικά Ιωαννίνων, Διαβατών και Αλεξάνδρειας έχουν υπεράριθμο αριθμό ατόμων σύμφωνα με την κατανομή που γίνεται από τους αρμόδιους φορείς.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More